ÁSZF • HUNGARIAN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya Szolgáltató weblapján www.macramewonders.com a továbbiakban: weboldal/webshop) történő jogviszonyokra terjed ki.

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Dénes Dalma

A szolgáltató székhelye: 1114 Budapest, Bocskai út 4-6 V/3

A szolgáltató levelezési címe: 1114 Budapest, Bocskai út 4-6 V/3

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@macramewonders.com

Nyilvántartási száma: 52344181

Bejegyző hatóság: Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása - Belügyminisztérium

Bejegyzés ideje: 2018. 03. 22.

Adószáma: 68851992-1-43

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank  

Számlaszám: HU91 107014656501146551100005

A szerződés nyelve: magyar

 

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésére.

 

1.ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Eker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén, Európán belül és a Harmadik ország területére nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a macramewonders.com weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

 

1.3. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani jelen általános szerződési feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

1.4. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

1.5. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Engedély nélküli felhasználása pénzbeli bírságot von maga után.

 

1.6. A Felek között az áru megvásárlásával kapcsolatban e-mailes üzenetváltás során vagy a webshop rendszeren keresztül történő vásárlás során létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

1.7.A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

  1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

2.1. A webshopban megjelenített termékek online vagy személyes konzultációt követően a Wedding Showroomban rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adó mértékét, azonban nem tartalmazzák a kiszállítás díját.  A postai költségek és a csomagolás díja együttesen fizetendők a weboldalon megjelölt összeg szerint.

 

2.2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását és a termékekről fotót jelenít meg.

 

2.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról, azok termékek melletti feltüntetésével.

 

  1. A RENDELÉS MENETE

 

3.1. A Felhasználó regisztráció és fiók létrehozása nélkül, e-mail üzenetírással vagy webshopos kattintással tud rendelni a webáruházból.

 

3.2. A Felhasználó a weboldalon megkeresi a megvásárolni kívánt terméket, a termék típusát, darabszámát kiválaszthatja.

 

3.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely a mindenkori általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.4.1. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

 

3.5. A Felhasználó a SHOP és a CONTACT menüpont alatt rendelheti meg a terméke(ke)t, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk megadását követően továbbítja a webshop felé megrendelési szándékát, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel, kézbesítéssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

3.6. A Felhasználó a rendelés során megjelöli a fizetési módot, amely a Szolgáltató által megjelölt bankszámlára történő átutalás, illetve PayPal-os fizetés.  

 

3.7. Szállítási költség:

Amennyiben Felhasználó a házhoz szállítást választja, Webáruházunk futárral juttatja el a megrendelt csomagot a Felhasználó részére, amely szállítási költség: 1890 Ft

Amennyiben Felhasználó a személyes átvételt választja, Webáruházunk értesítőt küld a termék átvételének lehetséges időpontjairól, melyre a Wedding Showroomban van lehetőség: 1136 Budapest Raoul Wallenberg u. 5. 23-as csengő. Személyes átvétel esetén minden esetben egyeztetés szükséges az átvétel időpontjáról!

Külföldre történő szállítás esetén a szállítási díj: 30 EUR

Harmadik országba történő szállítás esetén a szállítási díj egyeztetése e-mailben a megrendelt termékek csomagolási méretei, súlya alapján számítva.

 

3.8. A Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mailben visszaigazolást kap a megrendelése Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz vagy hibás e-mail címet adott meg, vagy bármi okból nem tud üzenetet fogadni (pl. elérte a fiókjához tartozó tárhely maximumát). A megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

3.9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát Szolgáltató elektronikusan e-mailben / a csomaghoz csatoltan, papír alapon küldi meg.

 

4.A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

4.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-18 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

4.2. A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el (igazolja vissza), amelyben a Felhasználót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható átadás/szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

 

4.3. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított legkevesebb 10 (tíz), de legkésőbb 60 (hatvan) munkanapon belül.

 

4.4. A termékek nem készen rendelhetők, a Szolgáltató a weboldalon kiválasztott és megrendelt termékeket egyedileg készíti el, esetenként a Felhasználó sajátos kéréseit is figyelembe véve. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti a határidőre, mert a rendelésben meghatározott termék alapanyaga nem áll rendelkezésre, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben a későbbiek során sem szerezhető már be a kiválasztott és megrendelt termék anyag (pl. annak egyedisége okán), Szolgáltató erről Felhasználót a visszaigazoló e-mailben tájékoztatja. Amennyiben Felhasználó már előre teljesítette a termék árát, úgy Szolgáltató köteles a Felhasználó által előre fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

 

4.5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

  1. ELÁLLÁS JOGA

 

5.1. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Szolgáltató a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

5.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

 

5.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF

 

5.4. A Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

5.5. A kiszállított csomag átvételének megtagadása esetén a kiszállítási, mint visszaszállítási költséget Szolgáltató jogosult kiszámlázni az Ügyfél részére.

 

5.6. A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlónk (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

 

 

 

 

  1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

6.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a webshopot üzemeltető vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

6.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

6.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) hónapos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163.§ (1) bekezdése alapján a vállalkozások közötti jogviszonyban 1 év kellékszavatossági jog biztosított.

 

6.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

6.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7.VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

7.1. A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

7.2. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

7.3. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

7.4. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 

7.5. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

7.6. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

7.7. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

7.8. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

7.9. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken találhatóak. Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

8.PANASZKEZELÉS RENDJE

 

8.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

8.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

8.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

 

9.ADATVÉDELEM

 

9.1. A weboldal adatvédelmi tájékoztatója elérhető a következő oldalon: macramewonders.com.

 

  1. TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKALMAZOTT INFORMÁCIÓS RENDSZER BIZTONSÁGÁRÓL, A HONLAP BIZTONSÁGA

 

10.1. A macramewonders.com áruház alatt működő információs rendszer biztonsági foka megfelel az általában elvárhatónak. Szolgáltatásaink igénybe vétele a felhasználó számára nem jár nagyobb kockázattal, mint az Internet bármely weblapjának felkeresése vagy mint egy email elküldése. Javasoljuk, hogy vírus és spyware védelmi szoftvereket használjon állandó adatbázis-frissítéssel, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit is. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Minden igyekezet ellenére előfordulhat, hogy valamelyik oldallal kapcsolatban probléma merül fel. Ha bármilyen problémát észlel a macramewonders.com honlap oldalán, kérjük, jelezze a hibát a weboldal-on található e-mail küldési lehetőség használatával, vagy az info@macramewonders.com e-mail címen.

 

10.2. A felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

 

  1. a) hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;

 

  1. b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultságellenőrző intézkedéseit;

 

  1. c) kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba/azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap "túlterhelése" [overloading], "elárasztása" [flooding], "spam"- melése, levelekkel való "bombázása" [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]; d) nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését; vagy;

 

  1. e) bármely TCP/IP-csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

 

10.3. Jóllehet látogatóink számítógépeinek biztonsága kívül esik szolgáltatásunk hatáskörén, az általánosan használt operációs rendszerek (pl. Windows) és segédprogramok biztonsági réseinek minél teljesebb tömítésére javasoljuk az azok gyártóitól beszerezhető javítások (patch-ek) rendszeres és késedelem nélküli telepítését.

 

10.4. A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Ön beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

 

 

 

Budapest, 2018. április 21.

 

                                                                                                          DADO • MACRAMEWONDERS

                                                                                                         

 

T&C • ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.

Who we are

Our website address is: macramewonders.com

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.